پرداخت درخواستی

کاربر گرامی جهت انجام عملیات پرداخت درخواستی حتما با پشتیبانی هماهنگ شود
پیاده سازی بیجی وب ورژن 1.0