نکته: در صفحه ثبت سفارش حتما  شماره موبایل  خود را وارد کنید که در صورت نیاز با شما تماس گرفته شود 
توجه توجه: برای انجام سفارش های افزایش  فالوور و لایک حتما صفحه را از حالت خصوصی خارج کنید

افزایش کامنت ایرانی برای پست های شما در اینستاگرام

گروه بیجی وب برای اولین بار افزایش کامنت ایرانی در شبکه اینستاگرام ارائه میکند

 افرادی که نیازمند کامنت برای پست های خود در اینستاگرام هستند میتوانند از این سیستم لذت ببرند

تمامی کامنت هایی که برای شما ارائه میکنیم کاملا ایرانی و واقعی هستند

20

کامنت ایرانی دلخواه

  نیاز به پسورد شما

قیمت:6000 تومان

تحویل کمتر از 2 ساعت

50

کامنت ایرانی دلخواه

  نیاز به پسورد شما

قیمت:12000 تومان

تحویل کمتر از 4 ساعت

100

کامنت ایرانی دلخواه

  نیاز به پسورد شما

قیمت:22000 تومان

تحویل کمتر از 10 ساعت

200

کامنت ایرانی دلخواه

  نیاز به پسورد شما

قیمت:40000 تومان

تحویل کمتر از 13 ساعت

20

کامنت ایرانی فعال

 بدون نیاز به پسورد شما

قیمت:6000 تومان

تحویل کمتر از 15دقیقه

50

کامنت ایرانی فعال

 بدون نیاز به پسورد شما

قیمت:12000 تومان

تحویل کمتر از 15دقیقه

100

کامنت ایرانی فعال

 بدون نیاز به پسورد شما

قیمت:22000 تومان

تحویل کمتر از 15دقیقه

200

کامنت ایرانی فعال

 بدون نیاز به پسورد شما

قیمت:40000 تومان

تحویل کمتر از 15دقیقه