نکته: در صفحه ثبت سفارش حتما  شماره موبایل  خود را وارد کنید که در صورت نیاز با شما تماس گرفته شود 

افزایش کانال تلگرام با بالاترین سرعت و بهترین کیفیت در کمترین  زمان ، دیگر نگران افزایش فالوور تلگرام خود نباشید بدون نیاز به پسورد کانال تلگرام شما افزایش داده میشود 

:نکته

در تمامی بسته ها افزایش فالوور ایرانی تلگرام 50% عضو بیشتر به صورت رایگان جهت ریزش های احتمالی عضو ها دریافت خواهید کرد

100

ممبر ایرانی تلگرام

افزایش عضو بیشتر از در خواست شما جهت ریزش احتمالی

قیمت:10000 تومان

کیفیت بالا

200

ممبر ایرانی تلگرام

افزایش عضو بیشتر از در خواست شما جهت ریزش احتمالی

قیمت:15000 تومان

کیفیت بالا

500

ممبر ایرانی تلگرام

افزایش عضو بیشتر از در خواست شما جهت ریزش احتمالی

قیمت:30000 تومان

کیفیت بالا

1000

ممبر ایرانی تلگرام

افزایش عضو بیشتر از در خواست شما جهت ریزش احتمالی

قیمت:50000 تومان

کیفیت بالا

100

ویو ایرانی تلگرام

 بدون نیاز به پسورد شما

قیمت:5000 تومان

برای 5 پست آخر کانال

500

ویو ایرانی تلگرام

 بدون نیاز به پسورد شما

قیمت:17000 تومان

برای 5 پست آخر کانال

1000

ویو ایرانی تلگرام

 بدون نیاز به پسورد شما

قیمت:32000 تومان

برای 5 پست آخر کانال

2000

ویو ایرانی تلگرام

 بدون نیاز به پسورد شما

قیمت:45000 تومان

برای 5 پست آخر کانال

1000

ممبر ایرانی وفعال تلگرام

از طریق اد اجباری

قیمت:50000 تومان

کیفیت بالا

2000

ممبر ایرانی تلگرام

از طریق اد اجباری

قیمت:95000 تومان

کیفیت بالا

5000

ممبر ایرانی تلگرام

از طریق اد اجباری

قیمت:200000 تومان

کیفیت بالا

10000

ممبر ایرانی تلگرام

از طریق اد اجباری

قیمت:350000 تومان

کیفیت بالا