نکته: در صفحه ثبت سفارش حتما  شماره موبایل  خود را وارد کنید که در صورت نیاز با شما تماس گرفته شود 
توجه توجه: برای انجام سفارش های افزایش  فالوور و لایک حتما صفحه را از حالت خصوصی خارج کنید

افزایش پخش اهنگ در رادیو جوان این سیستم توسط سرور و تکنولوژی پیشرفته بیجی وب بدست امده است.

توسط این سیستم موزیک شما در رادیو جوان افزایش پلی میشود

1000

 افزایش پلی اهنگ

 بدون نیاز به پسورد شما

قیمت:25000 تومان

پشتیبانی 24 ساعته

2000

 افزایش پلی اهنگ

 بدون نیاز به پسورد شما

قیمت:40000 تومان

پشتیبانی 24 ساعته

5000

 افزایش پلی اهنگ

 بدون نیاز به پسورد شما

قیمت:90000 تومان

پشتیبانی 24 ساعته

10000

 افزایش پلی اهنگ

 بدون نیاز به پسورد شما

قیمت:150000 تومان

پشتیبانی 24 ساعته

20000

 افزایش پلی اهنگ

 بدون نیاز به پسورد شما

قیمت:هماهنگ شود 

پشتیبانی 24 ساعته

30000

 افزایش پلی اهنگ

 بدون نیاز به پسورد شما

قیمت:هماهنگ شود 

پشتیبانی 24 ساعته

40000

 افزایش پلی اهنگ

 بدون نیاز به پسورد شما

قیمت:هماهنگ شود 

پشتیبانی 24 ساعته

50000

 افزایش پلی اهنگ

 بدون نیاز به پسورد شما

قیمت:هماهنگ شود 

پشتیبانی 24 ساعته

تبلیغات هزینه نیست بلکه پلی برای رسید به اهداف خودتان است