بیجی وب ارائه کننده سرویس های شبکه اجتماعی

  1000
  افزایش پلی اهنگ

   بدون نیاز به پسورد شما

  پشتیبای 24 ساعته

  قیمت:25000 تومان

  قیمت:50000 تومان

  5000

  افزایش پلی اهنگ

  قیمت:125000 تومان

  10000

  افزایش پلی اهنگ

  قیمت:250000 تومان

  نکته: در صفحه ثبت سفارش حتما  شماره موبایل  خود را وارد کنید که در صورت نیاز با شما تماس گرفته شود 
   

  تبلیغات هزینه نیست 

  بلکه پلی برای رسید به اهداف خودتان است

  untiیjtled-1

  با افزایش پلی اهنگ در رادیو جوان 

  خود را محبوب کنید

  !در رادیو جوان محبوب شوید

  افزایش پخش اهنگ در رادیو جوان

  این  سیستم توسط سرور  و تکنولوژی پیشرفته بیجی وب بدست امده است.توسط این سیستم موزیک شما در رادیو جوان  افزایش پلی میشود 

  2000

  افزایش پلی اهنگ

   بدون نیاز به پسورد شما

   بدون نیاز به پسورد شما

   بدون نیاز به پسورد شما

  پشتیبای 24 ساعته

  پشتیبای 24 ساعته

  پشتیبای 24 ساعته