بیجی وب ارائه کننده سرویس های شبکه اجتماعی

  100

  بازدید تلگرام

  بدون نیاز به پسورد شما

  برای 5 پست آخر

  قیمت: 5000 تومان

  قیمت: 17000 تومان

  1000

  بازدید تلگرام

  قیمت: 32000 تومان

  2000

  بازدید تلگرام

  قیمت: 45000 تومان

  نکته: در صفحه ثبت سفارش حتما  شماره موبایل  خود را وارد کنید که در صورت نیاز با شما تماس گرفته شود 
   

  افزایش کانال تلگرام با بالاترین سرعت و بهترین کیفیت در کمترین  زمان ، دیگر نگران افزایش فالوور تلگرام خود نباشید بدون نیاز به پسورد کانال تلگرام شما افزایش داده میشود 

  500

  بازدید تلگرام

  بدون نیاز به پسورد شما

  بدون نیاز به پسورد شما

  بدون نیاز به پسورد شما

  برای 5 پست آخر

  برای 5 پست آخر

  برای 5 پست آخر

  telegram.bot
  7
  8

  افزایش فالوور در تلگرام

  کاربران مجازی

  فالوور های که به کانال شما اضافه میشوند از  کاربران شماره مجازی میباشند

  در تمامی بسته ها افزایش فالوور ایرانی تلگرام 50% عضو بیشتر به صورت رایگان جهت ریزش های احتمالی عضو ها دریافت خواهید کرد

  100

  فالوور ایرانی تلگرام

  بدون نیاز به پسورد شما

  کیفیت بالا

  قیمت: 10000 تومان

  200

  فالوور ایرانی تلگرام

  بدون نیاز به پسورد شما

  کیفیت بالا

  قیمت: 17000 تومان

  500

  فالوور ایرانی تلگرام

  بدون نیاز به پسورد شما

  کیفیت بالا

  قیمت: 36000 تومان

  1000

  فالوور ایرانی تلگرام

  قیمت: 72000 تومان

  بدون نیاز به پسورد شما

  کیفیت بالا

  : نکته

  bdf5ffa675144914ce467726a29dc13d_370x270